Säkerhet på banan

Så länge bilen har funnits har det tävlats och jämförts. Biltävlandet har ofta gjort att bilarna har utvecklats både i fart, komfort och säkerhet. Det tävlas fortfarande med bilarna

För varje tävlingsgren finns olika regler som ska följas och tillämpas. Du kan än idag tävla med historiska bilar där de ska vara i så gott som originalskick. Det är ett internationellt regelverk som man använder sig utav. Om du väljer att tävla med en historisk bil så finns det något som arrangörerna inte tummar på och det är säkerheten. Där finns det högt uppsatta krav som måste följas även om bilen är historisk.

Till bilen följer en vagnsbok som anger både ålder och annan viktig information som till exempel ålder på tävlingsbilen, den kanske är ombyggd för att vara specialanpassad till en speciell tävlingsgren. Med ombyggnationen kanske bilen har fått fler hästkrafter och säkerheten måste anpassas efter det.

Säkerheten börjar redan vid planeringen inför varje tävling och då spelar det ingen roll om det är minsta klubbtävling eller om det är en stor VM tävling. Reglerna är många och säkerhetstänket är lika stort vid varje enskilt lopp. Det regelverks som finns måste följas och kontrolleras noga utav speciell personal. De som granskar banan tittar på snitthastighet på till exempel en specialsträcka och hur lång insatstid det kan tänkas vara för ambulansen om olyckan skulle vara framme. Det måste finnas en plan för larmvägen där ambulansen kan ta sig fram och även en alternativväg måste finnas. Man ser över att kommunikationen är bra mellan funktionärerna Det ska finnas publikvärdar som ser till att publiken finns på angivna publikplatser och att de inte inkräktar på säkerhetsmarginalen från sträckan.

Vid banracing ska det finnas posteringspersonal som är specialutbildade av Svenska Bilsportförundet (SBF). De har förutom sin specialutbildning en flamsäker overall i en färg som inte går att misstolka för en av signalflaggorna som används vid olika incidenter. Vid varje postering finns det brandsläckare. De har till uppgift att se till att banan är fri från hinder där de befinner sig, till exempel se till att inte grus hamnar på banan vid kurvorna. Varje funktionär på banan har tillgång till interkomradio så att de kan meddela sig med tävlingsledningen, något de gör omgående om något händer. De har även tillgång till en bransläckare där de står för att snabbt kunna hjälpa till vid en eventuell olycka. Se till att inga oljor eller övriga vätskor blir kvar på banan.

De funktionärer som befinner sig på tävlingsbanan har genomgått första hjälpen utbildningen och kan använda sig av både hjärtstartare eller så kallad defibrillator och får aldrig någonsin lämna sin post innan tävlingsledningen gett sitt godkännande. Både brandsläckare och hjärtstartare är en god investering för ett säker och lyckad tävling.