Motorsport

Inom kategorin motorsport ryms en mängd olika grenar där man på ett eller annat sätt ska hantera sitt fordon på bäst. Även om hastighet ofta premieras finns det en rad motorsporter där precision väger betydligt tyngre än fart. Grenarna inom svensk motorsport kan delas in på flera olika sätt.

Ett av de vanligaste sätten är att kategorisera de olika sporterna utifrån vilket fordon som framförs där följande är några av de större grenarna.

Bil – Den vanligaste fordonet inom motorsporten i Sverige. Här finns allt från folkrace där hastigheten som maximalt ligger kring 70km/h till de betydligt snabbare sporterna inom racing och karting.

Motorcykel – Likt bilsporten har motorcykelsporten en mängd olika grenar. Likheten mot bilsporten är att det även här finns bantävlingar där fordonen går relativt långsamt till de mest fartfyllda racingsporterna. Den punkt som skiljer sporterna främst mot bilsporten är vilka underlag som motorcykeln körs på. Exempelvis är isracing relativt stort i Sverige och en sport som inte finns i motsvarande sport inom bilsporten. En annan inriktning är Endoro där förararen tar sig fram på minst sagt ogästvänliga stigar i skogen. Även detta är en gren som inte finns i motsvarande form hos de som hellre sätter sig bakom ratten.

Snöskoter – I grenar liknar snöskotersporten främst motorcykelsporten. Visserligen finns inte någon racingdel där man kör på racingbanor, i samma stil som racing inom motorcykel, men här finns bland annat grenarna Skotercross (liknar motocross), Enduro och dragracing.

Även om det heter snöskoter så är det idag inte bara snö som dessa fordon framförs på. Bland annat genomförs dragracing på gräsbanor samt även på asfaltsbanor. Detta har gjort snöskoter inte längre är en rent uttalad vintersport även om den av självklara skäl lever upp mer under vinterhalvåret.