Folkrace

Den relativt nya motorsporten folkrace, kom från Finland under första delen av 1980-talet. Här är hittar du ett race som är trångt och bökigt med toppfart på 80 km/h, med bilar som måste säljas för 6500 kronor efter finalen.

Från det år man fyller 15 år får man delta i tävlingar i så kallad juniorklass och måste ha genomfört en debutanttävling. Från det år man fyller 18, så tävlar man i seniorklass och saknas körkort måste även här genomföras en debutanttävling.

Under tävlingen och till max 15 minuter efter avslutad tävling, kan vem som helst lägga bud på tävlande bilar. Alla bilar, utom debutantekipagen, är till salu för samma belopp, 6500 kronor. En lottdragning sker på lämnade anbud och en tävlingsledare/domare förrättar dragningen. Dock får personlig utrustning som stol, bilbälte och ratt plockas bort, om det finns en ersättningsratt. Tvångsförsäljningen har införts för att hålla nere kostnaderna på sporten. Eftersom bilen måste säljas lägger man inte ner mer än 6500 kronor på den.

Bilen måste vara utrustad med en skyddsbåge, vara täckt och vara byggd efter vissa säkerhetsföreskrifter. Bilen ska typbesiktigas vart tredje år och ha en godkänd vagnbok och ha en giltig torpedlapp monterad på torpedväggen. Saknas dessa, nekas du start i tävlingar.

Tävlingarna körs på någon av de omkring 130 banorna som finns runt landet och det arrangeras ungefär 450 tävlingar per år. Banorna som folkrace körs på, är enkla slingor med packad jord på grus och asfalt. Sex bilar startar i bredd i varje heat och det smäller i plåten redan vid den första trånga kurvan.