Den billigaste livförsäkringen

Att lära sig första hjälpen och ha åtminstone en basutrustad första hjälpen-låda med sig, är ett måste när man utövar motorsport. Se till att ha en första hjälpen-väska som åtminstone innehåller kompresser, förband, plåster, sårtvätt, handskar, sax och pincett för att kunna ta hand om olika typer av sår.

Det är också viktigt att lära sig annan första hjälpen-kunskap, som exempelvis hjärt-lungräddning, mun-mot-munmetoden, hur man agerar i olika typer av olyckssituationer och annan värdefull kunskap. Gå gärna en första hjälpen-kurs så att du känner dig trygg om olyckan är framme.

Första hjälpen

När du går en kurs i första hjälpen, är det viktigt att du praktiskt får lära dig utföra de viktiga momenten, för att du ska vara säker på att kunna utföra dem även i ett kritiskt läge. Du kan till exempel få lära dig att utföra hjärt-lungräddning, mun-mot-mun-andning, hur man flyttar någon som är skadad, hantera stopp i luftvägarna och mycket annat. Ofta leds utbildningen av en instruktör, där du sedan i grupp får turas om att öva på speciella dockor. Du kan också få prova att använda en hjärtstartare.

Det är viktigt att inte bara få teoretisk kunskap om första hjälpen, för att du ska veta hur du ska agera vid en olycka eller ett akut sjukdomsfall. Särskilt hjärt-lungräddning är bra att få öva praktiskt på, då det är viktigt att kunna utföra den rätt och under en längre tid. Hjärt-lungräddning kan många gånger rädda den drabbades liv, men det kräver att den som utför den fortsätter tills dess ambulans kommer. Tänk också på att det är viktigt att ringa 112 det första du gör, till och med innan hjärt-lungräddning påbörjas.